ATI-RTC 02 Techno-based Publications

Leaf Color Chart

Ang LCC ay isang simpleng instrumento para masukat ang antas ng pagkaberde ng dahon ng palay, na may kaugnayan sa taglay nitong nitroheno.

Ito ay isang plastic na panukat na magaang dalhin at may apat na antas ng pagkaberde na inihahambing sa kulay ng dahon ng palay sa bukid.

Roguing

Roguing is the removal of off-types or mixtures from a plant population. Every field should be rogued to remove offtypes, any plants of another crop or variety, and diseased plants. Characteristics that can be used to determine varietal purity under field conditions include plant height, pigmentation of plant parts, pubescence, awn characteristics and time of flowering.

Pages