EDUKASYON AT KASIPAGAN SUSI SA PAG UNLAD NG BUHAY

Posted by: 

Hindi kailanman hadlang ang estado sa buhay ng isang tao para maabot ang kanyang pangarap.
Para sa 23 anyos na si Hazel Reiz Genilla, kailangan lamang magsumikap, mag-aral ng husto at manampalataya sa Panginoon para makamit ito.

Si Hazel ay ipinanganak noong ika-5 ng Abril, taong 1992. Siya ay pang lima sa anim na anak nina Alfredo Sausal Genilla at Florencia Generalao Herbeto. Sila ay naninirahan sa Purok 1, Bawani, Mawab sa probinsya ng Compostella Valley sa Rehiyon Onse. Masasabing payak lamang ang kanilang pamumuhay dahil umaasa lamang ang kanyang pamilya sa sapat na kita.
Nakapagtapos siya sa elementarya bilang first honorable mention sa Mababang Paaralan ng Bawani taong 2005. Nakapagtapos din sya bilang second honorable mention sa kanyang pag aaral sa sekondarya sa Mataas na Paaralan ng Nuveo Iloco sa Mawab noong Marso 2009.

Isang magandang oportunidad ang dumating para mapagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa pamamagitan ng full scholarship na ipinagkaloob ng Agricultural Training Institute (ATI) XI sa ilalim ng Youth for Agriculture and Fisheries Program (YAFP), nakapag-aral si Hazel ng kursong Agrikultura.
Ang programa ay nasasaad sa Agriculture and Fisheries Modernization Act (AFMA) na nag-aatas sa Department of Agriculture partikular na sa ATI at National Agriculture and Fisheries Council (NAFC) sa kolaborasyon ng iba pang ahensya. Konsepto ng programa na palawakin ang pinagkakaloob na mga Scholarship Programs para sa degree at non-degree na mga pagsasanay sa Agrikultura at Sakahan l. Ito ay dinesenyo para sa mga kabataang may kakayahan at karapat-dapat sa scholarship lalong lalo na ang anak ng mga maliit na magsasaka upang mahimok at suportahan ang kanilang pag-aaral, serbisyo at propesyon sa Agrikultura at Sakahan.

Kumuha si Hazel ng Plant Pathology sa University of Southeastern Philippines, Tagum-Mabini Campus. Bukod sa full scholarship, nakakatanggap din sya kada buwan ng P 6,000.00 na allowance. Pagkatapos ng apat na taong pagiging iskolar ng ATI, nakapagtapos sya noong Abril 10, 2013.
Dahil pinagpaliban muna ni Hazel ang pagsusulit sa Licensure Exam for Agriculture (LEA), nabigyan sya ng oportunidad na maging estudyante ng Farmers’ Field School sa Palaycheck sa kanilang barangay. Isa rin ito sa mga programa ng ATI XI para madagdagan ang kaalaman ng mga nasa sektor ng agrikultura sa mga wastong pamararaan sa pagsasaka at iba pang mga gawaing kalakip nito.
Naging bahagi din si Hazel sa isang programa sa Provincial Agriculture Office sa Compostela Valley, ito ang Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement kung saan nagsanay sya sa loob ng anim na buwan.

Ang mga natutunan niya mula sa mga pagsasanay sa probinsya at ATI XI ay naging daan upang makakuha sya ng posisyon sa lokal na pamahalaan sa munisipyo ng Mawab. Isa na ngayong Agricultural Technician sa Municipal Agriculturist Office si Hazel.

Sa ngayon ay pagsusumikapan ni Hazel na maipasa ang pagsusulit sa LEA upang makatanggap ng mas marami pang oportunidad upang makatulong sa pag angat pa ng kanilang kabuhayan.
Sa kanyang patuloy na pakikipagsapalaran, baon ni Hazel ang paniniwalang hindi mahalaga kung ano ka o kung saan ka nanggaling para magtagumpay bagkus, ano ang kaya mong gawin gamit ang iyong kaalaman, tiyaga at matibay na pananampalataya.

Ang kwento ni Hazel ay isa lamang patunay kung gaano kahalaga ang edukasyon. Sa hirap ng buhay at mataas na bilang ng mga kabataang nalulong sa bawal na gamot, prostitusyon at iba pang hindi mabuting kinahinatnan dulot ng matinding kahirapan, layunin ng Scholarship ng ATI na magbigay daan tungo sa magandang kinabukasan.