Satellite Office

The Agricultural Training Institute-Regional Training Center I has its Satellite Training Center in Tabug, Batac City, Ilocos Norte. Our Satellite Office is located at the back of the Philippine Carabao Center, near the Bureau of Plant Industry and the Ilocos Norte Research and Experiment Center.

Puno`t Dulo: Kwentong Tagumpay ng Pamilya Disu

Isang pagbabahagi ng pangarap at pag-asa at isang kwentong hatid ay inspirasyon. Tunghayan kung paano naging tulay ng tagumpay ang mga hamon sa buhay.