Primary tabs

Announcements

Technical Support Staff

Qualifications:
• BS Agriculture Graduate major in Animal Science or any related course with Eligibility
• Fully Vaccinated
• Physically and Mentally healthy

Office:
ATI-RTC 1, Tebag East, Sta. Barbara, Pangasinan

Duration:
June-December 2022

Pages

Panagrang-ay ti Rayuray: A Farmer`s Cooperative Success Story

Ang isang samahan ay hindi magtatagumpay kung iisa lamang ang gumagawa ng paraan para makamit ang kanilang layunin. Ang pag-unlad ay matatamasa sa pamamagitan ng pinagsama-samang pangarap at pagsisikap ng mga miyembro ng isang samahan tungo sa pinag-isang layunin at pagtutulungan sa kabila ng mga paghihirap.