Satellite Office

The Agricultural Training Institute-Regional Training Center I has its Satellite Training Center in Tabug, Batac City, Ilocos Norte. Our Satellite Office is located at the back of the Philippine Carabao Center, near the Bureau of Plant Industry and the Ilocos Norte Research and Experiment Center.

Panagrang-ay ti Rayuray: A Farmer`s Cooperative Success Story

Ang isang samahan ay hindi magtatagumpay kung iisa lamang ang gumagawa ng paraan para makamit ang kanilang layunin. Ang pag-unlad ay matatamasa sa pamamagitan ng pinagsama-samang pangarap at pagsisikap ng mga miyembro ng isang samahan tungo sa pinag-isang layunin at pagtutulungan sa kabila ng mga paghihirap.