Multi-function Halls

Planning a meeting, workshop or training? We are happy to provide two (2) private meeting spaces – big and small with fine and suitable facilities.

Seating Capacity
Hall A: 30-35
Hall A

Hall B: 100-120
Hall B

Panagrang-ay ti Rayuray: A Farmer`s Cooperative Success Story

Ang isang samahan ay hindi magtatagumpay kung iisa lamang ang gumagawa ng paraan para makamit ang kanilang layunin. Ang pag-unlad ay matatamasa sa pamamagitan ng pinagsama-samang pangarap at pagsisikap ng mga miyembro ng isang samahan tungo sa pinag-isang layunin at pagtutulungan sa kabila ng mga paghihirap.