Dining Area

On your next trainings, meetings or special events, head up our “canteen” for a wholesome dining experience. Our dining area can accommodate 70-80 guests. With prior reservations, caterers are happy to serve breakfast, lunch, dinner and snacks, seven days a week.

Panagrang-ay ti Rayuray: A Farmer`s Cooperative Success Story

Ang isang samahan ay hindi magtatagumpay kung iisa lamang ang gumagawa ng paraan para makamit ang kanilang layunin. Ang pag-unlad ay matatamasa sa pamamagitan ng pinagsama-samang pangarap at pagsisikap ng mga miyembro ng isang samahan tungo sa pinag-isang layunin at pagtutulungan sa kabila ng mga paghihirap.