Cottage

Our Cottage offers three (3) comfortable rooms with single beds and independent bathrooms. It has a mini conference space for small meetings. The rooms come with free toiletries: soap, tissue paper and shampoo, and with free use of towels for your personal ease and comfort.

Cottage

Conference Table

Conference Table

Cottage Rooms

Panagrang-ay ti Rayuray: A Farmer`s Cooperative Success Story

Ang isang samahan ay hindi magtatagumpay kung iisa lamang ang gumagawa ng paraan para makamit ang kanilang layunin. Ang pag-unlad ay matatamasa sa pamamagitan ng pinagsama-samang pangarap at pagsisikap ng mga miyembro ng isang samahan tungo sa pinag-isang layunin at pagtutulungan sa kabila ng mga paghihirap.