what our clients say...

Mapasalamaton kaayo ko nga usa ako sa napili pagtambong niining seminar. Daghan kaayo ko nga nakat-unan nga magamit nako sa akong pagbaol. Maayo kaayong mupasabot ang mga resource speakers. Maabi-abihon ug sayong duolon ang mga taga- ATI nga nagdumala sa pagbansay-bansay. Nadasig gyud ko sa pagsagop sa mga pamaagi nga gitudlo ilabi na nga gihatagan mi sa ATI ug mga vegetable seeds ug cacao seedlings ug gikan sa OPA-Cebu nga seedlings sa talong ug sili. Naglantaw ako nga makatambong ug dugang pang seminar sa panguma sa umaabot. Salamat kaayo sa ATI-RTC 7, sa mga resource persons, sa Lungsod sa Barili nga nipadayun namo.

-FELISA MAGALLANES, Farmer, Province of Cebu | Thu, 08/27/2015