Success Stories

Joselito ‘Joel’  Cabanayan, a Farmer Led Extensionist of Villaverde, Nueva Vizcaya, was inspired by his father-in-law to engage in farming. “Na-challenge ako sa biyenan ko dahil outstanding corn farmer siya,” Joel revealed. As newlyweds with limited resources, Joel and his wife, Elizabeth, cultivated a hectare of land through tenancy in 1995. There, they grew...

“Filipino farmers is not a dying breed,” he said, as he talked with his fellow out-of-school youths during their meeting to encourage them.

He did not finish a course in agriculture, but he fulfilled his dream of becoming an agriculturist by practice.

His beginnings

Tunay ngang bayani ang mga magsasakang nagpapakahirap at matiyagang nagtatanim para sa kanilang pamilya at para na rin sa sambayanan.  Mga magsasakang nagpapakain sa buong mundo.

Ang kwento ng isang dakilang tagapagsilbi na nagsimula at nahubog sa opisina ng Agricultural Training Institute – Regional Training Center (ATI-RTC 02).