Agri Tips

1. Magtanim ng puno at halaman upang magsilbing taga-sipsip ng GHGs

1. Mapagmatyag sa panahon bilang batayan sa paggawa ng desisyon sa pang-araw-araw na gawain sa bukid

Ang pagtatanim ng kabute ay kapaki-pakinabang. Ito ay inihanay sa kalipunan ng mga gulay at ibinibilang na isa sa mga masustansyang pagkain. Hindi nangangailangan ng malaking lugar at hindi gugugol ng mahabang panahon sa pagtatanim.

ANO ANG “HEAT STROKE”?
               Ang “heat stroke” ay ang labis na pagtaas sa temperatura ng katawan ng hayop dulot ng mainit at maalinsangang panahon at kakulangan ng bentilasyon. Ang pagkabilad sa init ng araw ay nagsansanhi din ng “heat stroke...