Mga Simpleng Paraan Upang Labanan ang Epekto ng Climate Change

1. Magtanim ng puno at halaman upang magsilbing taga-sipsip ng GHGs

2. Magpalit ng bumbilya.  Gumamit ng tinatawag na compact fluorescent light bulbs (CFLs). 

3. Magtipid sa paggamit ng koryente.  Buksan ang mga bintana at hayaang makapasok ang natural na liwanag at hangin sa tahanan.  Iwasang gumamit ng aircon.

4. Bunutin ang plug ng mga appliances  kung hindi ginagamit.

5. Magtipid sa paggamit ng tubig.

6. Maging praktikal sa paggamit ng sasakyan. Maglakad kung kinakailangan.

7. Huwag magsunog ng anumang basura.

8. Magrecycle.  Iwasang gumamit ng plastic bags sa halip, gumamit ng recyclable bags.