Iwasan Ang Heat Stroke Sa Mga Hayop Dulot Ng El Niño

ANO ANG “HEAT STROKE”?
               Ang “heat stroke” ay ang labis na pagtaas sa temperatura ng katawan ng hayop dulot ng mainit at maalinsangang panahon at kakulangan ng bentilasyon. Ang pagkabilad sa init ng araw ay nagsansanhi din ng “heat stroke”.

ANU-ANO ANG MGA PALATANDAAN NG “HEAT STROKE”?
Ang hayop ay humihingal.

 1. Walang ganang kumain.
 2. Mabagal o mahinang kumilos.
 3. Pag-angat ng ulo upang makahinga ng maluwag.
 4. Mataas na temperatura ng katawan ng hayop.
 5. Hindi mapakali ang hayop – naghahanap ng mas malamig at komportableng lugar.
 6. Panghihina hanggang sa mamamatay ang alagang hayop.

 
ANU-ANO ANG MGA DAPAT GAWIN PARA MAIWASAN ANG “HEAT STROKE”?
Painumin ng marami, malinis at malamig na tubig ang mga alagang hayop. Tiyakin na palaging may tubig na maiinom  ang mga ito.
 

 1. Panatilihiing malinis ang inuman para mahikayat na uminom ng marami ang mga hayop.
 2. Bakunahan at purgahin ang mga alagang hayop.
 3.  
 4. Magbigay ng “anti-stress” na suplemento sa kanilang inumin gaya ng mga bitamina, minerals at elektrolayts.
 5. Regular na kolektahin at iimbak sa lugar na malayo sa kulungan ang mga tae ng hayop. Ang mga naiipong tae ay nakadadagdag sa init at gas na nakasasama sa kalusugan ng mga hayop.

 
Para sa mga baka at kalabaw:
 

 1. HUWAG HAYAANG NAKABABAD SA PASTULAN ANG MGA ALAGANG HAYOP.  Ilagay ang mga ito sa lilim kung matindi na ang init ng araw sa pinagpapastulan.
 2. Magsakate at mag-imbak ng damo para sa pagkain ng mga hayop habang sila ay nasa lilim.
 3. Magpakain ng “feeds”, giniling na mais o darak sa umaga.
 4. Paliguan nang madalas ang mga alagang hayop

 
(Hango sa Babasahing binuo ng Provincial Veterinarian ng Isabela, DA-RFU 02 at ng ATI-RTC Cagayan Valley)