Buwan ng Wika 2018: Filipino ang Wika ng Saliksik!

Posted by: 

Nakikiisa ang Agricultural Training Institute sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa na may temang "Filipino: Wika ng Saliksik". Ang tema ay kumikilala sa wikang Filipino bilang midyum sa paglikha at pagpapalaganap ng pambansang karunungan at kaunlaran.

Sa pamamagitan ng Proklamasyon blg. 1041 na pinirmahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong Hulyo 15, 1997, itinalaga ang Agosto 1-31 bilang Buwan ng Wikang Pambansa. Ang pagdiriwang ay pinangungunahan ng Kagawaran ng Edukasyon at Komisyon sa Wikang Filipino (KMF).

Para sa iba pang anunsyo o karagdagang impormasyon ukol sa pagdiriwang, maaaring makipagugnayan sa KWF sa telepono bilang (02) 736-2519 o bumisita sa www.kwf.gov.ph.

ATI Today

Extension services continue to evolve. With the challenges that extension workers and farmers face, the Agricultural Training Institute (ATI) continues to explore various strategies to improve its efforts as the extension and training arm of the Department of Agriculture. In over 30 years, the ATI has celebrated various successes and learned from the lessons during hard times. Nonetheless, we are proud to be standing the test of time through the support of our partners and the clientele themselves. This is the ATI Today, more committed to bring you extension services beyond boundaries.