ATI IVA Free Seminar Beekeeping

Jamila Monette B. Balmeo

FBS Batch 3: Basic Agripreneurial Skills and Concepts

LOS BAÑOS, Laguna – “Ang ATI ang tingin namin sa training ay negosyo, gusto naming tumutubo kami at yung tubong hinihingi namin, ay ang magamit n’yo yung mga natutunan n’yo rito para maging agripreneur kayo, na ang tingin sa pagsasaka, at paghahayupan ay isang negosyo na kumikita”, highlighted by Marites P. Cosico, Center Director of Agricultural Training Institute (ATI) CaLaBaRZon.

Pages

Subscribe to RSS - Jamila Monette B. Balmeo