ATI, JICA, DAF-ARMM magtatayo ng Livelihood Learning Sites sa Maguindanao ngayong 2019

Labing anim na Livelihood Learning Sites (LLS) ang inaasahang maitatayo ngayong taon 2019 sa Maguindanao.

Ang nasabing LLS ay isa sa mga components ng proyektong JICA Livelihood Improvement for the Transformation of the Underserved Population o JICA-LIFT-UP. Ang nasabing pryekto ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency na magkatuwang na ipanapatupad ng DAF-ARMM at ng ATI.

Layon ng pagtatayo ng LLS na ito na magkaroon ng mga farm schools sa labing-anim na project sites sa apat na munisipyong kabilang sa proyektong LIFT-UP. Ang apat na munisipyong ito ay ang mga sumusunod, AMpatuan, Pandag, Mother Kabuntalan at South Upi.

Magsisilbing learning school on agriculture and mga livelihood learning sites sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiyang napapaloob sa mga farms at pangungunahan ng mga trained farmer-leaders ng proyekto.

Katuwang ng DAF-ARMM at ATI and mga local na pamahalaan ng nabanggit na mga munisipyo sa pagpapatupad ng programang ito.

Inaasahang maitatayo ang LLS Sa Marso ng susunod na taon.