Pagyakap ng mga bata sa tinatagong angking ganda at benepisyo ng agrikultura

Posted by: 

Ang Project Punla ay isa sa mga adbokasiya na itinatatag ng Calasiao 4H Club para sa mga bata ngayong taong 2019.
Naglalayon ito na mahasa ang kaalaman ng mga bata sa tamang pagtatanim, magbigay ng bakgrawnd patungkol sa agrikultura, at magturo kung paano maging riceponsable.

Ika-labing anim ng Enero ginanap ang unang aktibidad ng proyektong ito, na nilahukan ng mga estudyante sa ika-limang baitang ng Quesban Elementary School.
Dagdag pa rito, nagkaroon din ng lektur sa rabies na pinangunahang ng Municipal Veterinary.

Nagbigay din ang grupo ng munting regalong seedling tray at buto ng gulay karugtong sa naiturong kaalaman sa agrikultura.
Dahil sa tagumpay ng unang proyekto, asahan ang tuloy tuloy na aktibidad ng grupo sa ibat iba pang paaralan sa Calasiao.

Bigkisin natin ang potensyal na enerhiya ng kabataan sa agrikultura na nagbibigay gabay sa kanila patungo sa kinabukasan ng kanayunan at sa buong bansa.

(Zayra Llobrera-4H Ccnhs President and Gerald Quinit-4H Calasiao Federated President)